NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Detachering - feestdagen - wettelijke referenties

  • Belgische wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.
    Een geconsolideerde versie van deze wet kan geraadpleegd worden via de volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (kies "wet" in "juridische aard" en "1974-01-04" in "afkondigingsdatum"). 


  • Koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.
    Een geconsolideerde versie van dit koninklijk besluit kan geraadpleegd worden via de volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (kies "koninklijk besluit" in "juridische aard" en "1974-04-18" in "afkondigingsdatum").
     

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens