NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Extern noodplan

Een bedrijfsspecifiek extern noodplan is enkel verplicht voor de hogedrempelinrichtingen. Naast dezelfde doelstellingen als een intern noodplan, heeft het extern noodplan ook specifiek tot doel om het publiek te informeren. Het extern noodplan krijgt concreet vorm in een "bijzonder nood- en interventieplan" (BNIP).

Het opstellen van het extern noodplan is een taak van de gouverneur en gebeurt in eerste instantie op basis van de informatie uit het veiligheidsrapport. Het extern noodplan moet uiterlijk twee jaar na de ontvangst van het veiligheidsrapport opgesteld zijn. De exploitant is verplicht om met de gouverneur samen te werken bij zowel het opstellen, actualiseren, testen en afkondigen van het extern noodplan. Het publiek dat kan getroffen worden door een zwaar ongeval van de betrokken inrichting, wordt bij het opstellen geraadpleegd evenals bij substantiële wijzigingen van dat plan. Meer informatie over de externe noodplanning vindt u op de website van het crisiscentrum.

Indien uit het veiligheidsrapport volgt dat er geen effecten buiten de inrichting mogelijk zijn, kan afgezien worden van het opstellen van een extern noodplan. Een dergelijke afwijking moet gemotiveerd worden en kan enkel verleend worden door de federale minister bevoegd voor binnenlandse zaken.

Een extern noodplan moet om de drie jaren getest worden.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens