NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2016

 

Tussen 9 en 22 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats. Deze verkiezingen maken het mogelijk om werknemersafgevaardigden te verkiezen die zetelen in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.  

Ondernemingsraden worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers tewerkstellen. Comités voor preventie en bescherming op het werk  worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen.

De verkiezingen voor de ondernemingsraden vonden plaats in 3.781 ondernemingen waarin in totaal 1.561.514 werknemers tewerkgesteld worden.

De verkiezingen voor de comités vonden plaats in 6.954 ondernemingen waarin in totaal 1.787.153 werknemers tewerkgesteld worden.

776.867 kiezers brachten hun stem uit voor de raden en 856.885 brachten hun stem uit voor de comités. Er is sprake van  een participatiegraad van 63,5 % voor de ondernemingsraden en 65,4 % voor de comités. De participatiegraad houdt enkel rekening met de ondernemingen waar is gestemd.

De kandidaten voor deze verkiezingen worden voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties (ACLVB, ACV, ABVV). Voor de ondernemingsraden zijn er voor de kaderleden ook kandidaten voorgedragen door de NCK. Ook zijn er voor deze categorie individuele lijsten (huislijsten) ingediend.

Voor de raden werden 56.932 kandidaten voorgedragen waarvan er 19.603 verkozen werden. Voor de comités werden 69.612 kandidaten voorgedragen waarvan er 26.025 verkozen werden. Men kan het aantal kandidaten en verkozenen voor de comités en ondernemingsraden niet zomaar samentellen omdat dezelfde werknemer vaak kandidaat is voor beide overlegorganen.  

De voorlopige nationale resultaten die betrekking hebben op 91,3 % van de ondernemingen die hun resultaten uiterlijk op dinsdag 24 mei om 9 uur hebben gecommuniceerd aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, zijn de volgende :

  • Verdeling van de stemmen in % :

Voor de ondernemingsraad :

ACLVB 

12.32% 

ABVV 

34.93% 

ACV 

50.98% 

NCK 

1.03% 

Individuele lijsten 

0.74% 

Voor het comité voor preventie en bescherming op het werk : 

ACLVB 

12.43% 

ABVV 

35.77% 

ACV 

51.80% 

 

  • Verdeling van de effectief verkozenen in %

Voor de ondernemingsraad :

ACLVB 

8.83% 

ABVV 

33.80% 

ACV 

55.85% 

NCK 

0.80% 

Individuele lijsten 

0.73% 

  

Voor het comité voor preventie en bescherming op het werk :

ACLVB 

8.45% 

ABVV 

33.58% 

ACV 

57.97% 

 

De resultaten werden gepresenteerd door de Minister van Werk, Kris Peeters, op de persconferentie van 25 mei 2016.

Meer gedetailleerde resultaten die een onderscheid maken tussen :

  • ondernemingen met handels- of industriële finaliteit en zonder handels- of industriële finaliteit ;
  • de drie gewesten : Brussel, Vlaanderen en Wallonië;
  • de werknemerscategorieën : arbeiders, bedienden, jongeren (minder dan 25 jaar) en kaderleden (enkel voor ondernemingsraden) 

zijn te vinden in bijhorende documenten.

Ter ondersteuning van de ondernemingen voor de organisatie van de sociale verkiezingen 2016 zette de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in op de digitalisering van de procedure sociale verkiezingen. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens