NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 8 juni 2016

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

8 juni 2016

Beste,

U kan op onze website in de module "Publicaties over de preventie van zware ongevallen" onder de rubriek "Inspectie-instrumenten voor veiligheidsfuncties in procesinstallaties" de eerste versie vinden van het "Inspectie-instrument Beheersen van de verspreiding van stoffen" (CRC/SIT/018-N).

Met dit inspectie-instrument willen de Seveso-inspectiediensten nagaan of de ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de verspreiding van gevaarlijke stoffen (die accidenteel werden vrijgezet) te beheersen.

Wanneer een gevaarlijke stof wordt vrijgezet, is de niet gecontroleerde verspreiding van deze stof in de omgeving (via de lucht, over de bodem, in de bodem, via de riolering of via het oppervlaktewater) in grote mate bepalend voor de schade die kan worden aangericht.

Het inspectie-instrument bevat twee vragenlijsten: één voor de verspreiding van vloeistoffen en een andere voor de verspreiding van gassen en dampen.

In de vragenlijst voor de verspreiding van vloeistoffen komen de volgende maatregelen aan bod:

  • inkuipingen
  • opvang- en afvoersystemen
  • secundaire omhullingen.

De maatregelen om de verspreiding van gassen en dampen te beheersen die in de tweede vragenlijst worden behandeld, zijn:

  • gesloten gebouwen
  • afzuiging van ontvlambare stoffen uit lokalen
  • watersproeisystemen.

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij dit inspectie-instrument over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 1 van het document.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2016 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens