NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 10 juni 2016

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

10 juni 2016

Beste,

Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken is in werking getreden op 10 juni 2016 (*).

Dit samenwerkingsakkoord zet de Seveso III-richtlijn om in Belgisch recht en vervangt het voorgaande akkoord van 21 juni 1999. Het bevat zowel de verplichtingen van de exploitant als van de overheidsdiensten. Het nieuwe samenwerkingsakkoord sluit zeer nauw aan bij de richtlijn, zowel wat het toepassingsgebied als de verplichtingen van de exploitant betreft. Het nieuwe akkoord bestendigt tevens het samenwerkingsverband tussen de overheidsdiensten dat werd opgezet onder het voorgaande samenwerkingsakkoord.

Op de website van FOD WASO, onder de rubriek Preventie van zware ongevallen, vindt u meer informatie over het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016, met focus op de verplichtingen van de exploitant en de organisatie van het toezicht.

(*) instemmingsakten: wet van 1 april 2016 (BS 20 april 2016), decreet van 14 april 2016 (BS 22 april 2016), decreet van 20 mei 2016 (BS 30 mei 2016) en ordonnantie van 26 mei 2016 (BS 10 juni 2016).

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2016 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens