NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nuttige adressen

  • Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

    Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel


    Tel.: (02)233 41 11

    Website: www.werk.belgie.be  

    Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten :  externe directies 

    Algemene Directie individuele arbeidsbetrekkingen – Afdeling van de inspraakorganen 02.233.48.22.

  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

    Algemene Directie Sociale Inspectie

    Administratief centrum Kruidtuin

    Finance Tower – Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel

    Tel.: 02/528.65.46

    Website: www.socialsecurity.fgov.be 

  • Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 

    Haachtsesteenweg  579 – 1030 Schaarbeek

    Postadres  : Postbus 10 - 1031 Brussel


    Tel.: (02)246 31 11.

    Website : https://www.acv-online.be/    

  • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 

    Hoogstraat 42 - 1000 Brussel


    Tel.: (02)506 82 11 – Fax: (02)550 14 00


    Website: http://www.abvv.be/  

  • Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) 

    Koning Albertlaan 95 - 9000 Gent


    Tél.: (09)222 57 51


    Website: www.aclvb.be      

  •  Nationale Confederatie van het kaderpersoneel (NCK)       

    Lambermontlaan 171, b4 - 1030 Brussel


    Tel.: (02)420 43 34

    Website: www.cnc-nck.be  

  • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)   

    Ravensteinstraat  4 - 1000 Brussel


    Tel.: (02)515 08 11

    Website: http://vbo-feb.be/  

  • Instituut van de Bedrijfsrevisoren  

    E. Jacqmainlaan 135/1 – 1000 Brussel


    Tel.: (02)512 51 36

    Website: https://www.ibr-ire.be/nl 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens