NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – art. 37 van het KB van 25 januari 2001 – geïndexeerd bedrag en berekeningswijze voor de indexering

Artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hieronder KB TMB) vermeldt verschillende criteria, waarmee er rekening moet worden gehouden om te bepalen of een coördinatiestructuur voor de bouwplaats verplicht is en of dientengevolge de aan te stellen veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 moet zijn.

Een van de criteria is de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, BTW niet meegerekend.

Het geïndexeerd bedrag volgens de criteria van artikel 37 van het KB TMB, bedraagt 3 298 697 € sinds 1 juni 2017.

De berekeningswijze voor de indexering is nu de volgende: 2 500 000 x (1,02)14 = 3 298 697.

Toelichting

2 500 000 is het te indexeren basisbedrag dat in art. 37 van KB TMB wordt vermeld.

1,02 stemt overeen met de indexering van 2% die moet worden toegepast telkens als de spilindex voor het openbaar ambt door de afgevlakte gezondheidsindex wordt overschreden.

1,02 moet nu door exponent 14 vermenigvuldigd worden, want de spilindex voor het openbaar ambt werd 14 keer door de afgevlakte gezondheidsindex overschreden tussen vandaag en het ogenblik waarop de spilindex voor het openbaar ambt de basisspilindex was die in art. 37 van KB TMB wordt vermeld (107,30 met basisjaar 1996 = 100).

Een overzicht van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en van de spilindex staat op de website van de Algemene Directie Statistiek in de rubriek Statistieken & Analyses > Statistieken & Cijfers > Economie > Consumptieprijzen (CPI).

De laatste spilindex voor het openbaar ambt die werd overschreden, was vastgelegd op 103,04 (met basisjaar 2013 = 100). Deze werd in mei 2017 overschreden door de afgevlakte gezondheidsindex.

Vanaf 1 juni 2017 is de nieuwe spilindex vastgelegd op 105,10. De nieuwe spilindex wordt nog niet door de afgevlakte gezondheidsindex overschreden.

Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de nieuwe spilindex 105,10 door de afgevlakte gezondheidsindex zal worden overschreden, zal men daarmee rekening moeten houden bij de berekeningswijze voor de indexering van het bedrag in art. 37 van het KB TMB.

Bij de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex zal het geïndexeerd bedrag bedoeld in art. 37 van het KB TMB 3 364 671 € bedragen: 2 500 000 x (1,02)15= 3 364 671.
 

Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex wordt overschreden 

Aantal overschrijdingen van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex waarmee rekening moet worden gehouden voor berekeningswijze van de indexering 

Het geïndexeerd bedrag bedoeld in art. 37 van het KB bouwplaatsen 

Huidige situatie vanaf 1 juni 2017
 

14

3 298 697 € 

Bij de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex

15

3 364 671 €

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites