NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De individuele lijsten van kaderleden

De wet van 20 september 1948 (artikel 20ter) voorziet dat indien er een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden is, de afgevaardigden van deze laatsten verkozen worden op kandidatenlijsten voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve organisaties van het kaderpersoneel en eveneens door ten minste 10% van het aantal kaderleden van de onderneming, met dien verstande dat het aantal ondertekenaars ter ondersteuning van deze lijst niet lager mag zijn dan 5 indien het aantal kaderleden minder bedraagt dan 50, en 10 wanneer het aantal kaderleden minder bedraagt dan 100. Een kaderlid kan slechts één lijst steunen.

Voor de statistieken worden deze lijsten van een onderneming samengesteld en vermeld in de tabellen van deze brochure onder de benaming "individuele lijsten".

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens