NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tabellen per bedrijfstak, tabellen per gewest en vergelijkende tabellen

Tabellen per bedrijfstak

Om een vergelijking mogelijk te maken met de resultaten van de vorige sociale verkiezingen, werden dezelfde groeperingen van paritaire comités per bedrijfstak gebruikt in deze brochure.    

In de tabellen per bedrijfstak werden de verrekende resultaten opgenomen in die sector die overeenkomt met de belangrijkste (= grootste) werknemerscategorie.    

De onderverdeling van de ondernemingen in sectoren met handels- en industriële finaliteit (PDF)en sectoren zonder handels- en industriële finaliteit (PDF) enerzijds en binnen een bedrijfstak anderzijds, gebeurt op basis van de inlichtingen verstrekt door de onderneming op de statistische steekkaart.  

Op vraag van de sociale partners werd een extra onderverdeling in 20 grote sectoren (PDF)opgemaakt, wat een nieuwigheid is in vergelijking met vorige brochures.  

Tabellen per gewest

Deze tabellen bevatten voor de ondernemingen met handels- en industriële finaliteit en zonder handels- en industriële finaliteit en ook voor de totaliteit resultaten per gewest, per provincie en per arrondissement. 

Vergelijkende tabellen 

Deze tabellen vergelijken, voor de ondernemingen met handels- en industriële finaliteit en zonder handels- en industriële finaliteit, de globale kiescijfers en de percentages per werknemerscategorie behaald in 2012 en 2016. 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens