NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wie krijgt het verslag van de werkgever of kan het inzien?

  • Het verslag moet door de werkgever worden bezorgd aan de werknemer, die het eventueel kan bekijken samen met een vertegenwoordiger van het comité of een vakbondsafgevaardigde (art. I.4-74, §4).
     
  • Het verslag moet ook worden overgemaakt aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (art. I.4-74, §4), die het toevoegt aan het gezondheidsdossier van de werknemer.
     
  • De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer maakt het verslag ook over aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (art. I.4-75, §3).
     
  • Het verslag moet door de werkgever ter beschikking worden gehouden van de inspectie TWW (art. I.4-74, §4), die eventueel bij een werkgever alle verslagen en/of re-integratieplannen kan opvragen en bekijken. Wanneer deze niet aanwezig zijn, vormt dit een inbreuk op de welzijnsreglementering, wat kan leiden tot strafrechtelijke of administratieve geldboetes.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens