NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toelichting - PC 120-214

Op verzoek van de sociale partners van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (nr. 120) wordt het bevoegdheidsgebied van dit paritair comité uitgebreid tot de ondernemingen die de daarin vermelde activiteiten via onderaanneming of uitbesteding laten uitvoeren in België of het buitenland, ook al gebeurt dit door juridisch gescheiden entiteiten. Ook de ondernemingen die ondersteunende diensten leveren aan textielondernemingen en niet onder een specifiek bevoegd paritair comité ressorteren worden toegevoegd. 
  
Op deze manier wordt ingespeeld op de tendens tot filialisering van de activiteiten van een onderneming, waarbij verschillende deelactiviteiten onder aparte juridische entiteiten worden ondergebracht. Dergelijke ondernemingen, die gelieerd zijn aan de textielnijverheid maar zelf geen activiteiten uitvoeren die op dit moment in het bevoegdheidsgebied opgenomen zijn, worden zo onder het bevoegdheidsgebied van paritair comité nr. 120 gebracht. De beoogde ondernemingen ressorteerden onder het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (nr. 100) en worden dus niet onttrokken aan een specifiek bevoegd paritair comité.
 
Op verzoek van de sociale partners van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk (nr. 214) wordt in het bevoegdheidsgebied van dit paritair comité het woord “arbeiders” vervangen door het woord “activiteiten”. Zo wordt verduidelijkt dat ook ondernemingen die geen arbeiders tewerkstellen wel degelijk onder haar bevoegdheid kunnen ressorteren.
 
Tenslotte wordt in de benaming van deze beide paritaire comités het onderdeel “en het breiwerk” weggelaten. Destijds was deze benaming verantwoord en begrijpelijk omdat breiwerk toen een belangrijk deel van de sector vertegenwoordigde, in het bijzonder in het kledingtextiel. Vandaag is het aandeel van deze subsector gestaag gedaald en wensen de sociale partners van de paritaire comités nr. 120 en nr. 214 hun benaming aan de economische realiteit aan te passen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites