NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verplichte minimumbijdragen voor prestaties van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die van toepassing zijn voor het jaar 2019

De bedragen zoals bepaald in hoofdstuk III van boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

In de onderstaande tabel staan de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in artikel II.3-15, §1 van de codex:
 

Tariefgroep 

Werkgever met ≤ 5 werknemers 

Werkgever van groep A, B, C+, C-, of D met > 5 werknemers 

1

37,67 EUR

44,04 EUR

2

54,65 EUR

64,20 EUR

3

67,92 EUR

80,12 EUR

4

85,96 EUR

101,34 EUR

5

100,81 EUR

118,85 EUR


Een preventie-eenheid, zoals bedoeld in artikel II.3-17, §1 van de codex, bedraagt 159,18 EUR. De prestaties in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §1 van de codex worden aangerekend aan 122,04 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.

De prestaties in het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §2 van de codex, worden aangerekend aan 82,27 EUR per prestatie of aan 122,04 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens