NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verplichte minimumbijdragen voor prestaties van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die van toepassing zijn voor het jaar 2017

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

De bedragen zoals bepaald in afdeling II/1 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

In de onderstaande tabel staan de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in artikel 13/2, §1: 

Tariefgroep 

Werkgever met ≤ 5 werknemers 

Werkgever van groep A, B, C+, C-, of D met > 5 werknemers 

1

36,21 EUR

42,33 EUR

2

52,53 EUR

61,71 EUR

3

65,28 EUR

77,01 EUR

4

82,62 EUR

97,41 EUR

5

96,90 EUR

114,24 EUR


Een preventie-eenheid, zoals bedoeld in artikel 13/4, §1, bedraagt 153 EUR. De prestaties in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer, zoals bedoeld in artikel 13/6, §1 worden aangerekend aan 117,30 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.

De prestaties in het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht, zoals bedoeld in artikel 13/6, §2, worden aangerekend aan 79,08 EUR per prestatie of aan 117,30 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites