NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 23 februari 2017

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

23 februari 2017

Beste,

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) is niet meer bereikbaar via fax.

Voor meldingen van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen vragen we u gebruik te maken van ons permanentienummer: 02 233 45 12.

Bevestigingen en bijkomende informatie kunnen per e-mail verstuurd worden naar: crc@werk.belgie.be.

Hieronder vatten we deze meldingsverplichtingen nog even kort samen.

In geval van een ernstig arbeidsongeval met dodelijke afloop of met blijvend letsel moet de met toezicht belaste ambtenaar onmiddellijk verwittigd worden.

Als een dergelijk zeer ernstig arbeidsongeval zich voordoet op het terrein van een Seveso-bedrijf (hetzij met een eigen personeelslid, hetzij met een derde) moet deze verwittiging gebeuren naar de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s.

In functie van de omstandigheden zal door de ACR al dan niet onmiddellijk een bezoek ter plaatse worden gebracht voor het uitvoeren van de eerste vaststellingen.

De melding gebeurt daarom bij voorkeur per telefoon zodat de inspecteur (van wacht) de nodige vragen kan stellen en zo nodig praktische afspraken kan maken voor een bezoek ter plaatse.

Seveso-bedrijven hebben ook een meldingsplicht bij zware ongevallen.

De exploitant moet onmiddellijk het 112-centrum en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering verwittigen.

Aan de inspectiediensten (waaronder de ACR) moet de exploitant zo spoedig mogelijk na een zwaar ongeval de volgende gegevens bezorgen:

  • de omstandigheden van het ongeval,
  • de betrokken gevaarlijke stof(fen),
  • de eerste gegevens die toelaten de gevolgen voor mens, milieu en goederen in te schatten,
  • de reeds getroffen noodmaatregelen.

Gezien de aard van deze informatie betekent zo spoedig mogelijk: ten laatste kort na de beëindiging van de bestrijding van de noodsituatie.

Als er bij een zwaar ongeval een dodelijk slachtoffer betrokken is of een slachtoffer met blijvend letsel, dan geldt uiteraard ook de onmiddellijke meldingsplicht voor een zeer ernstig arbeidsongeval zoals hierboven beschreven.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2017 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens