NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bijkomende projecten voor jongeren

 

Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor de realisatie van een bijkomend project dat zich richt op de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar die tot de risicogroepen behoren. Per projectperiode van twee jaren is hiervoor in totaal 12 miljoen euro voorzien.

Deze middelen zijn afkomstig van werkgevers die niet ressorteren onder het toepassingsgebied van een CAO risicogroepen gesloten op sectoraal of op ondernemingsniveau, of bij wie slechts een gedeelte van de werknemers onder een dergelijke CAO ressorteert. Deze werkgevers zijn 0,10% van de brutoloonmassa verschuldigd aan de RSZ.

Lopende projecten (2018-2019)

Tijdens de huidige projectperiode (2018-2019) lopen er 17 bijkomende projecten :

 

P(s)C   Verantwoordelijke instelling   Toegekend bedrag (in euro)   Link naar samenvatting   Projectverantwoordelijke
 e-mailadres
 
Website

109

IVOC vzw 80.000,00 samenvatting  Rob Senden
r.senden@ivoc.be
 
http://www.ivoc.be 

111

IFPM ouvriers asbl 1.381.755,98 samenvatting     Brigitte Remacle
brigitte.remacle@ifpm.be 
https://www.ifpm.be 

112/149.02

Educam vzw 429.000,00 samenvatting  Isabelle Calista
icalista@educam.be 
 
http://www.educam.be 

116

PlastlQ vzw 720.385,00 samenvatting  Vincent Mispelaere
vincent.mispelaere@plastiq.be
  
https://www.plastiq.be 

118

IPV vzw 355.000,00 samenvatting  Henk Dejonckheere
henk.dejonckheere@alimento.be
  
https://www.alimento.be 

120/214

Cobot vzw 655.623,76 samenvatting  Michel Loncke
michel.loncke@cobot.be
 
http://www.cobot.be 

124

fvb-ffc Constructiv 2.765.066,40 samenvatting  Kristof Van Roy
kristof.vanroy@constructiv.be
  
http://constructiv.be 

140.01

Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten 194.040,00 samenvatting  Hans Dewit
hans.dewit@sociaalfonds.be 
 
http://www.sociaalfondssocial.be 

140.03

Sociaal Fonds Transport en Logistiek 1.830.680,00 samenvatting  Geert Heylen
geert.heylen@sftl.be
 
http://www.sftl.be 

140.05

Ambassador Verhuisopleidingen vzw 185.246,67 samenvatting  Juan Caballero
juan.caballero@sfverhuizingen.be
 
http://www.ambassador-asbl.be 

149.01

Vormelek vzw 261.788,74 samenvatting Peter Claeys
peter.claeys@volta-org.be
 
https://www.volta-org.be 

227

Mediarte 113.632,87 samenvatting  Jan Vermoesen
jan.vermoesen@mediarte.be
 
https://www.mediarte.be 

303.01

Sociaal Fonds voor de Filmproductie 14.062,07 samenvatting  Jan Vermoesen
jan.vermoesen@mediarte.be
 
https://www.mediarte.be 

322

Vormingsfonds voor Uitzendkrachten 850.278,50 samenvatting  Vincent Vandenameele
vincent.vandenameele@vfu-ffi.be
 
https://www.vfu-ffi.be 

322.01

Fonds voor bestaanszekerheid voor Vorming voor de erkende ondernemingen die buurtwerk- of diensten leveren 1.171.032,51 samenvatting  Peter Van de Veire
Peter.VandeVeire@vormingdienstencheques.be
 
http://www.vormingdienstencheques.be 

327.01

Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen 211.024,96 samenvatting  Han Van Noten
han.vannoten@sst.be
 
http://www.fvbzsw.be 

329.00 (NL)

Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap 775.544,00 samenvatting  Mady Decorte
mady.decorte@vivosocialprofit.org
  
https://www.vivosocialprofit.org 

 

Afgelopen projecten

De eerste projectperiode in 2014-2015 telde 22 projecten uit 20 (sub)sectoren. Tijdens de vorige projectperiode (2016-2017) waren er 13 bijkomende projecten:

P(s)C 

Verantwoordelijke instelling 

Toegekend budget (in euro) 

Eindverslag 2016-2017 (pdf)  

124

fvb-ffc Constructiv

5.073.574,21

1617 124 

329

Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap

1.226.761,55

1617 329 

322.01

Fonds voor bestaanszekerheid voor Vorming voor de erkende Ondernemingen die Buurtwerk of –diensten leveren

1.025.780,62

1617 32201 

120

Cobot vzw

1.016.207,99

1617 120 

140.03

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

998.466,93

1617 14003 

112/149.02

Educam vzw

733.330,79

1617 112-14902 

118/220

IPV vzw

623.116,98

1617 118-220 

327.01

Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen

445.698,44

1617 32701 

140.01

Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten

253.800,00

1617 14001 

140.05

Ambassador verhuisopleidingen vzw

206.788,38

1617 14005 

136

Fonds van Bestaanszekerheid papier- en kartonbewerking

170.811,94

Geen acties uitgevoerd

227

Mediarte.be

169.409,93

1617 227 

129/221

Fonds van Bestaanszekerheid voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

54.496,25

Geen acties uitgevoerd

 

Procedure en voorwaarden

Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor een bijkomend project dat zich richt op jongeren uit de risicogroepen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. Het moet gaan om acties die nog niet lopen of voorzien zijn binnen de normale werking voor de risicogroepen.

De volgende projectronde loopt in 2020-2021. Ten laatste op 1 oktober 2019 kan de voorzitter van het paritair (sub)comité een projectaanvraag bezorgen aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt.

Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • de sector heeft een cao risicogroepen neergelegd voor de lopende IPA-periode waarin ten minste 0,05% van de loonmassa wordt toegewezen aan personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren;
 • de sector moet een conform evaluatieverslag en financieel overzicht hebben neergelegd met betrekking tot de jaren 2017 en 2018;
 • het project moet (on)rechtstreeks leiden tot ingroeibanen. Dit betreft de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring en kan de vorm aannemen van:
  • een arbeidsovereenkomst
  • een startbaanovereenkomst
  • een individuele beroepsopleiding in de onderneming
  • een instapstage
  • elke andere vorm van combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding en werkervaring geregeld door een normatief kader op het federale, gewestelijke of gemeenschapsniveau;
   
 • de verantwoordelijke sectorinstelling moet voor de aanvraag één of meer partnerschapsakkoorden met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen sluiten over dit project. Eventueel kunnen deze aangevuld worden met akkoorden met regionale diensten (VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, FOREM en ADG).

Toekenning budget en rapportering

Na de goedkeuring en voor de start van het bijkomend project ontvangt de verantwoordelijke sectorinstelling 50% van het toegekend budget. Voor 1 december van het eerste projectjaar kan de verantwoordelijke instelling een tussentijds verslag bezorgen. Als daarin wordt aangetoond dat 35% van het toegekend totaalbudget correct werd besteed, kan de instelling een tweede schijf ontvangen van 40%. Na afloop van het project moet de voorzitter van het paritair (sub)comité een eindverslag indienen dat werd goedgekeurd door het paritair (sub)comité. Op basis daarvan wordt de resterende schijf van 10% uitbetaald (of minder indien het volledige budget niet werd benut).

Wettelijke basis

Contact

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Directie van de reglementering van de werkgelegenheid en de werkloosheid
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02/233 48 92
E-mail: Frederik.SCHEERLINCK@werk.belgie.be 


 

 


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens