NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werken in opeenvolgende ploegen

Begrip

Met deze specifieke vorm van arbeidsorganisatie wordt afgeweken van de normale dagelijkse en wekelijkse grenzen van de arbeidstijd.

In geval van werk georganiseerd in opeenvolgende ploegen, worden de maximale arbeidsgrenzen : 11 uren per dag en 50 uren per week.

Zulke afwijking is rechtstreeks toegelaten door de wet, zonder voorafgaande toelating.

Voorwaarden

 

- Ten minste twee ploegen,

- Elke ploeg moet uit ten minste twee werknemers bestaan.

Inhaalrust : ja

 

Inhaalrust moet worden toegekend zodat de normale wekelijkse arbeidsduur (38 uren of deze vastgesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst) gemiddeld gerespecteerd wordt over een referentieperiode.

Deze referentieperiode bedraagt in beginsel een trimester.

Overloon : nee

Wettelijke referentie

 

Arbeidswet van 21 maart 1971, artikel 22, 1° 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites