NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De documenten van het preventiebeleid

De resultaten van de risicoanalyse a priori en de daaruit voortvloeiende preventiemaatregelen worden opgenomen in het globaal preventieplan.

Wanneer er gedurende een bepaald jaar in de onderneming een specifieke actie zal gebeuren rond psychosociale risico’s op het werk worden deze gegevens ook opgenomen in het jaarlijks actieplan.

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk maakt het mogelijk een overzicht te bekomen van de getroffen collectieve preventiemaatregelen, het aantal verzoeken tot risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie, de verschillende vormen van interventie en de feiten opgenomen in het register van feiten van derden.

Daarom moeten de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst de nodige anonieme gegevens verstrekken opdat deze dit jaarverslag zou kunnen aanvullen.

Bijkomende inlichtingen

Voor informatie met betrekking tot een specifieke situatie op de arbeidsplaats:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens