NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verplicht persoonlijk onderhoud

Vooraleer het verzoek tot formele psychosociale interventie in te dienen, moet de werknemer een verplicht persoonlijk onderhoud hebben met de preventieadviseur psychosociale aspecten. Dit onderhoud zorgt ervoor dat de werknemer inlichtingen krijgt over:

  • de elementen die zijn verzoek moet bevatten om geldig te zijn;
  • het verloop van de procedure;
  • de gevolgen en de risico’s verbonden aan de indiening van een verzoek;
  • de eventuele bescherming tegen represailles;

Het persoonlijk onderhoud moet plaatsvinden binnen 10 kalenderdagen nadat de werknemer tegenover de preventieadviseur psychosociale aspecten de wil heeft geuit om een formeel verzoek in te dienen.

Zowel de werknemer als de preventieadviseur psychosociale aspecten waken erover dat deze termijn wordt gerespecteerd.

De preventieadviseur psychosociale aspecten bevestigt in een document dat het verplicht persoonlijk onderhoud heeft plaatsgevonden. De werknemer ontvangt een kopie van dit document.

Bijkomende inlichtingen

Voor informatie met betrekking tot een specifieke situatie op de arbeidsplaats:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites