NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Einde van de formele procedure

Er komt een einde aan de toepassing van de interne procedure wanneer de werknemer meent dat zijn problematiek is opgelost.

Wanneer dit niet het geval is (bijvoorbeeld omdat de werkgever geen of geen geschikte maatregelen heeft genomen) kan de werknemer een klacht indienen bij de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk of bij de arbeidsauditeur of bij de politiediensten of een rechtsvordering instellen bij de arbeidsrechtbank.

Bijkomende inlichtingen

Voor informatie met betrekking tot een specifieke situatie op de arbeidsplaats:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens