NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De bemiddeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek

De bemiddeling bedoeld in de artikelen 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek is een vrijwillig overlegproces voor het oplossen van geschillen tussen partijen met de hulp van een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin een aanvaardbaar akkoord te vinden voor alle partijen.

Bemiddeling kan plaatsvinden buiten een gerechtelijke procedure of kan met het akkoord van de partijen opgelegd worden door de rechter.

Het is volledig denkbaar dat de bemiddeling zou worden toegepast voor het oplossen van relationele problemen op het werk. Ze heeft het voordeel sneller en minder duur te zijn dan een gerechtelijke procedure en laat toe te komen tot een akkoord dat voldoet aan de behoeften van alle partijen. Het akkoord kan gehomologeerd worden door een rechter.

Bijkomende inlichtingen

Meer informatie over de bemiddeling en een overzicht van erkende bemiddelaars is te vinden op de website van de Federale Bemiddelingscommissie: www.bemiddeling-justitie.be.

Zie ook de brochure “De bemiddeling” van de FOD Justitie.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites