NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toelichting - PC 308

De sociale partners van het paritair comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie n° 308 hebben unaniem verzocht om het paritair comité op te heffen op 1 oktober 2017.

Ter herinnering, de maatschappijen voor sparen of spaarbanken gaan in een eerste fase over naar het paritair comité voor de banken n° 310 (zie hierover het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2017 betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités). Deze overgang is voorzien voor 1 juli 2017.

Het paritair comité n° 308 zal vervolgens in een tweede fase worden opgeheven op 1 oktober 2017. Op de datum van de opheffing van het paritair comité, zullen de werkgevers die (na de overgang van de maatschappijen voor sparen of de spaarbanken naar het paritair comité n° 310) nog onder het paritair comité n° 308 vallen, ressorteren onder het aanvullend paritair comité voor arbeiders n° 100 en het aanvullend paritair comité voor bedienden n° 200, aangezien er geen specifiek bevoegd paritair comité meer zal bestaan voor hun activiteit.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites