NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Interpretatieve nota betreffende de wijziging van het KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk door het KB 23/102006

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Het koninklijk besluit van 23 oktober 2006 (BS van 13 november 2006) wijzigt het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk.
Dit koninklijk besluit van 23 oktober 2006 verleent een bijkomende afwijking op de bepalingen van artikel 11, § 1, 1° van dit besluit waarbij het verboden is om studenten-werknemers te belasten met het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen, zelfs indien ze ouder zijn dan 18 jaar.

Artikel 11, § 2 van de bestaande wetgeving bevat reeds een afwijking op dit verbod waarbij het toegelaten wordt dat studenten-werknemers, ouder dan 18 jaar, aangesteld worden voor de bediening van niet-stapelende gemotoriseerde transportwerktuigen met geringe hefhoogte, mits de naleving van de 4 volgende voorwaarden (synthese):

  • beperkt aantal types van toestellen;
  • toepassing van de principes van de Codex inzake het gebruik van arbeidsmiddelen inzonderheid de zin voor verantwoordelijkheid van de betrokken studenten-werknemers en hun opleiding;
  • bedieningsinrichtingen met permanente actie en een automatische stop bij loslaten;
  • snelheidsbeperking van de toestellen.

Deze bestaande afwijking wordt nu uitgebreid tot de studenten-werknemers met een leeftijd van 16 tot 18 jaar voor één welbepaald type van toestel, met name de niet-stapelende gemotoriseerde transportwerktuigen met geringe hefhoogte met meelopende bestuurder waarvan de snelheid beperkt is tot 6 km/uur.
Dit type toestel wordt zeer frequent gebruikt in warenhuizen om de paletten met koopwaar in de winkel te brengen voor het aanvullen van de rekken.
De voorwaarden van de bestaande afwijking blijven ook in dit geval van toepassing, in tegenstelling tot sommige veronderstellingen.

Na onderzoek van deze problematiek was de wetgever van oordeel dat deze toestellen een aantal voordelen bieden, zowel op het gebied van ergonomie als op het gebied van veiligheid, die eerder de veiligheid van de jongeren ten goede komen dan ze in gevaar zou brengen. Vooral de automatische en ogenblikkelijke stop van deze toestellen in tegenstelling tot de gewone handpalettruck biedt voordelen.

In dit nieuwe besluit wordt ook de notie "geringe hefhoogte" nader omschreven als zijnde een hefhoogte juist voldoende om de last vrij te kunnen vervoeren.

Het spreekt voor zich dat de bediening van andere gemotoriseerde transportwerktuigen door studenten-werknemers van 16 tot 18 jaar verboden blijft, inzonderheid de bediening van vorkheftrucks.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites