NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lijst van aanhangigmakingen en cao's omtrent loopbaansparen

 

Aanhangigmakingen  

 • PC 116 
  Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
   
 • PC 117 
  Op 21 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 117 voor de petroleumnijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.   

 • PC 200
  Op 29 maart 2019 werd de Voorzitter van het Aanvullend Paritair Comité nr. 200 voor de bedienden gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
   
   
 •  PC 207
  Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 207 voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
   
 • PC 211 
  Op 18 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 211 voor de bedienden uit de petroleum-nijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.   

 • PC 328.02 
  Op 19 september 2018 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 328.02 voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. 
  De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
   

 

Collectieve arbeidsovereenkomsten over loopbaansparen 

  P.C. of P.S.C. 

  Datum ondertekening 

  Datum en nummer van registratie bij de Griffie van de AD COA 

  Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

  P.C. 109.00 voor de werklieden van het kleding- en confectiebedrijf

   

  18/09/2018

  25/09/2018

   

  147653

  Inwerkingtreding op 18/09/2018

   

  Geldigheidsduur: 1 jaar

  P.C. 215 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

   

  18/09/2018

  17/10/2018

   

  148353  

  Inwerkingtreding op 18/09/2018

   

  Geldigheidsduur: 1 jaar

  P.S.C. 328.03 voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

  10/05/2019

  24/05/2019

   

  151765

   

  Inwerkingtreding op 10/05/2019

   

  Geldigheidsduur:

  gesloten voor onbepaalde tijd

   

  De in de tabel opgenomen cao’s kunnen op deze website worden geraadpleegd onder het thema Collectieve arbeidsovereenkomsten “CAO’s” > Intersectorale en sectorale CAO's > CAO Zoeken.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens