NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De gevolgen van de Brexit op het arbeidsrecht

Het Verenigd Koninkrijk nam de beslissing om de Europese Unie te verlaten. Deze beslissing zal een belangrijke impact hebben op het Verenigd Koninkrijk en zijn burgers, maar daar houdt het niet bij op. Ook voor Europese burgers die in het verenigd Koninkrijk wonen of werken zijn er gevolgen, evenals voor bedrijven die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk handel drijven of economische activiteiten uitoefenen.

In deze rubriek willen we de werknemers en de werkgevers informeren over de gevolgen van de brexit die verband houden met het arbeidsrecht. Andere federale overheidsdiensten en instellingen zullen de nodige stappen ondernemen om informatie door te geven over het domein waarvoor ze bevoegd zijn. Zo zal de Fod Binnenlandse zaken informeren over het recht van de burgers op vlak vantoegang en verblijf, de Fod Sociale Zekerheid over de sociale zekerheid, de Fod Economie over de handel, enzoverder. 

Het is belangrijk goed voor ogen te houden dat momenteel de onderhandelingen over de brexit tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog volop lopen. Ook al zijn er over belangrijke thema’s al deelakkoorden gesloten, toch zullen pas nadat de verdragen ondertekend en geratificeerd zijn, met zekerheid de rechten en plichten voor de burgers en bedrijven vastliggen.

Inleiding

Nadat een meerderheid van zijn inwoners zich in een referendum in die zin had uitgesproken, heeft het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 officieel meegedeeld aan de Europese Unie dat het land de intentie heeft om de Europese Unie te verlaten. Met deze officiële mededeling heeft het Verenigd Koninkrijk een onomkeerbaar proces ingezet dat ertoe zal leiden dat het land de Europese Unie zal verlaten waardoor het Europees recht niet meer van toepassing zal zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de Europese burgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook voor de Britten die in een Europese lidstaat verblijven. Het heeft ook een belangrijke impact voor de bedrijven aangezien door de brexit het Verenigd Koninkrijk ook geen deel meer zal uitmaken van de interne markt.

Zoals voorzien in artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie lopen nu onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit terugtrekkingsakkoord zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de Europese Unie. Naast de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord, wordt ook gesproken over het kader voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. 

Artikel 50 voorziet een periode van twee jaar voor de onderhandelingen. Enkel met eenparigheid van alle lidstaten kan die periode eventueel worden verlengd. 30 maart 2019 is dus een erg belangrijke datum en ook de meest waarschijnlijke dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten.

Momenteel zijn de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord al ver gevorderd. Over zowat 80% van de tekst zijn de onderhandelaars het eens. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2018 een volledig akkoord wordt bereikt over het terugtrekkingsakkoord en over het kader voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens zullen deze verdragen nog moeten worden goedgekeurd, wat onder meer impliceert dat het Europese Parlement en de parlement van het Verenigd Koninkrijk de teksten zullen moeten goedkeuren.

Het valt daarbij niet uit sluiten dat er tegen 30 maart 2019 geen terugtrekkingsakkoord is gesloten. Dit zou het geval kunnen zijn als er geen overeenstemming wordt gevonden over het terugtrekkingsakkoord of als één van de parlementen de akkoorden niet goedkeurt. Men spreekt van het ‘no-deal scenario’. Ook in dit geval zal het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dit is een scenario dat tot heel wat onduidelijkheid aanleiding zal geven.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens