NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen

De Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen heeft een adviserende bevoegdheid. Behalve in dringende gevallen, dient elk ontwerp van koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden aan de Adviesraad te worden voorgelegd.

Deze pagina is in opbouw.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens