NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toelichting - PC's 120-144

In het kader van de opheffing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding nr. 120.02, hebben de sociale partners van het Paritair Comité voor de textielnijverheid nr. 120 en het Paritair Comité voor de landbouw nr. 144 een akkoord bereikt om de bedrijfssector van het vlas over te brengen van het bevoegdheidsgebied van het paritair comité nr. 120 naar dat van het paritair comité nr. 144.

Het punt d) van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de textielnijverheid nr. 120 zal dus, gelijktijdig met het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding nr. 120.02, worden opgeheven.

Op hetzelfde moment zal het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de landbouw nr. 144 uitgebreid worden door de toevoeging van een punt 6. Deze uitbreiding viseert niet enkel de eerste verwerking van vlas, die momenteel onder het paritair comité nr. 120 valt, maar ook de vlasteelt, de hennepteelt en de eerste verwerking van hennep. Aangezien deze drie laatste activiteiten momenteel onder het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders nr. 100 vallen, creëert de voorgestelde wijziging geen bevoegdheidsconflict met een ander specifiek paritair comité.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens