NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gevolgen van de Brexit op de Europese Ondernemingsraden

In de hypothese van afwezigheid van een akkoord met betrekking tot de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zullen er verschillende juridische gevolgen zijn voor ondernemingen met een communautaire dimensie gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. In dat geval zal het Verenigd Koninkrijk immers een derde land worden ten opzichte van de Unie.

Meer bepaald met betrekking tot de instelling, de werking en de bevoegdheden van de Europese Ondernemingsraden (EOR), zal de Richtlijn 2009/38/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. In dit kader heeft de Europese Commissie op 28 maart 2018 een mededeling gepubliceerd over de juridische gevolgen van de Brexit voor de EOR.  

De ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie die zich op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk bevinden dienen dus een analyse te maken van de gevolgen van de Brexit op de bestaande EOR of deze in oprichting.   

Specifiek met betrekking tot de vertegenwoordiging van de onderdanen van de Britse vestigingen in de EOR die onder een ander dan het Britse recht valt, en, meer bepaald, in de EOR waarvan het hoofdbestuur zich in België bevindt, kunnen de ondernemingen of de concerns met communautaire dimensie bij een akkoord voorzien dat de EOR of de procedure voor informatie en raadpleging, de werknemers die deel uitmaken van de vestigingen gesitueerd in het Verenigd Koninkrijk ook dekt of blijft dekken. Deze mogelijkheid is overigens expliciet voorzien door artikel 1, §6, van de richtlijn 2009/38/EG. Dit artikel werd in het Belgische recht omgezet door artikel 2, §7, van de cao nr. 101.  

Wat betreft het verloop van de onderhandelingen met betrekking tot de instelling van een nieuwe EOR, is het tevens mogelijk om bij een akkoord te voorzien in toekenning van zetels in de bijzondere onderhandelingsgroep of een recht van controle in het voordeel van de onderdanen van de Britse vestigingen van de onderneming of concern met communautaire dimensie.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens