NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tewerkstelling van werknemers die onderdaan zijn van de nieuwe Lidstaten

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voorstelling

Sinds 1 januari 2007 maken Roemenië en Bulgarije deel uit van de Europese Unie.

Op 1 juli 2013 is Kroatië eveneens toegetreden tot de Europese Unie.

In de Europese Unie geldt het vrij verkeer van werknemers als basisprincipe. Zoals bij de laatste uitbreiding hebben de Toetredingsakkoorden met de nieuwe Lidstaten ook nu in een overgangsperiode voorzien waarin dit vrij verkeer aan bepaalde beperkingen onderworpen is.

Overgangsperiode wat de Roemeense en Bulgaarse werknemers betreft

Na een eerste overgangsperiode van twee jaar, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008, werd een tweede overgangsperiode ingevoerd, van 1 januari 2009 tot 31 december 2011. Er werd vervolgens beslist tot een laatste verlenging van twee jaar. Deze is van toepassing tot 31 december 2013.

 

Overgangsperiode wat de Kroatische werknemers betreft

Een eerste overgangsperiode van 2 jaar zal worden toegepast op de Kroatische werknemers van 1 juli 2013 tot 30 juni 2015. 

Toepasbare modaliteiten gedurende de overgangsperiodes

Om in België te kunnen werken blijven de bezoldigde werknemers die onderdaan zijn van de nieuwe Lidstaten onderworpen aan de verplichting een arbeidskaart te bezitten.

De Belgische werkgevers dienen een arbeidsvergunning aan te vragen als zij een werknemer, die onderdaan is van één van de nieuwe Lidstaten, wenst tewerk te stellen.

Er werd echter een versoepeld stelsel ingevoerd wanneer voor de beoogde tewerkstelling door de bevoegde overheid (het Gewest) werd erkend dat er een tekort aan arbeidskrachten is.

In dit geval wordt de tewerkstellingsvergunning zonder onderzoek van de arbeid verstrekt binnen een termijn van vijf werkdagen. De werkgever bezorgt aan de werknemer een kopie van deze tewerkstellingsvergunning in afwachting van het verstrekken van de arbeidskaart B. 

Regelgevende teksten

 • Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999).
 • Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999).
 • Koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van nieuwe Lidstaten tot de Europese Unie (Belgisch Staatsblad van 28 april 2006).
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2006 betreffende de modaliteiten van indiening van de aanvragen en aflevering van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten bepaald in artikel 38 quater, §3, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 31 mei 2006).
 • Koninklijk besluit van 19 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije en Roemenië (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006).
 • Koninklijk Besluit van 24 juni 2013 tot wijziging, ingevolge de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013).

  Bijkomende inlichtingen

  • Over de toegangsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
   • bij zijn gemeente;
   • bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
    Dienst vestiging en sociale zaken
    Karmelietenstraat 15
    1000 Brussel
    Tel.: 02 501 81 11, fax: 02 501 38 38
    Internet: http://www.diplomatie.be en http://www.eurovisa.info 
     
  • Over de arbeidskaarten en arbeidsvergunningen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Ministerie van het Waalse Gewest en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, al naargelang de plaats waar de persoon wenst te werken.
   • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
    Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
    Cel Migratie
    Koning Albert II laan 35, bus 21
    1030 Brussel
    Tel.: 02 553 39 42, fax: 02 553 44 22
    Internet: http://www.werk.be 
   • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
    Brussel economie en werkgelegenheid
    Vooruitgangstraat 80
    1035 Brussel
    Tel.: 02 204 13 99, fax: 02 204 15 28
    Internet: http://werk-economie-emploi.brussels/
   • Ministère de la Région wallonne
    Division de l'emploi et de la formation
    Place de la Wallonie 1
    5100 Namur
    Tel.: 081 33 31 11, fax: 081 33 43 22
    Internet: http://emploi.wallonie.be 
   • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
    Abteilung, Beschäftigung, Gesundheit und Soziales
    Gospertstrasse 1
    4700 Eupen
    Tel.: 087 59 64 86, fax: 087 55 64 73
    Internet: http://www.dglive.be 
     

   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites