NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Halftijds brugpensioen

Voorstelling

Het conventioneel halftijds brugpensioen biedt sommige oudere werknemers de mogelijkheid om halftijds te werken en een inkomen te genieten dat halfweg ligt tussen het inkomen dat ze zouden ontvangen als voltijds bruggepensioneerde en het loon dat ze ontvangen in hun voltijdse arbeidsregeling.

Het loon van de halftijds bruggepensioneerde wordt aangevuld met een toeslag die bestaat uit een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding die ten laste is van de werkgever.
Het systeem van het halftijds brugpensioen steunt op het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55. Die overeenkomst is een kaderovereenkomst. Dat wil zeggen dat de sector of de onderneming zelf nog een collectieve arbeidsovereenkomst "halftijds brugpensioen" moeten sluiten om de CAO nr. 55 tenuitvoer te leggen.

Documentatie

Een gedetailleerde voorstelling en een verwijzing naar de regelgevende teksten vindt u in de module Oudere werknemers.
Op de website van de RVA vindt u eveneens bijkomende uitleg.


Bijkomende inlichtingen

Voor informatie over de werkloosheidsuitkeringen en de activiteiten die mogen uitgevoerd worden:

bij uw uitbetalingsinstelling: de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of uw vakbond (ACV, ABVV of ACLVB)
bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Voor informatie over de collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het brugpensioen en de afwijkingen hierop voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering:

bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Begeleidingscel brugpensioen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens