NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Erkende opleidingen

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 Opgelet: het individueel en collectief arbeidsrecht blijven een federale bevoegdheid (arbeidsovereenkomst, arbeidstijd, arbeidsvoorwaarden, ...).

 

Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof : de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Het is niet noodzakelijk dat ze verband houden met het werk . Zij moeten minstens 32 uren duren. Aangezien niet alle opleidingen recht geven op betaald educatief verlof, is het aangewezen eerst te informeren of een opleiding al dan niet recht geeft, alvorens zich in te schrijven.

Beroepsopleidingen die recht geven

 • Het volwassenenonderwijs (vroegere onderwijs voor sociale promotie) georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap (zie www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/cursisten - Info voor directies en secretariaten : http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies) op het lager en hoger secundair niveau van het technisch- en beroepsonderwijs en op niveau van het hoger beroepsonderwijs. Bepaalde opleidingen werden echter uitgesloten. Het gaat om opleidingen die behoren tot de sierkunsten (tekenen, schilderen, woninginrichting…), de huishoudkunde (koken, naad…) of de schoonheidsverzorging (haartooi,schoonheidszorgen, manicure-pedicure…). Lijst uitgesloten opleidingen volwassenenonderwijs (XLS, 124 KB).
 • Het deeltijds kunstonderwijs, enkel de volgende opleidingen behorende tot de hogere secundaire cyclus of de hogere cyclus : architectuurtekenen, industriële kunst, reclamekunst, toegepaste grafiek.
 • De opleidingen in het hoger onderwijs die leiden naar de graad van bachelor of master (ook aanvullend) en die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs. De opleidingen die maximum éénmaal per week overdag worden gegeven kunnen door de werknemers gevolgd worden indien hun arbeidsregime nacht- of weekendprestaties inhoudt.
 • De voortdurende vorming in de middenstand: de ondernemerschapstrajecten en de toegewezen trajecten. De opleidingen zijn gericht op de uitoefening van verschillende zelfstandige beroepen. Sommige opleidingen zijn uitgesloten. Lijst uitgesloten opleidingen middenstand (XLS, 59 KB).
 • De opleidingen in de landbouwsector, meer bepaald de opleidingen van het type A,B en C bedoeld bij de regelingen met betrekking tot de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn.
 • De opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en georganiseerd worden door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt) geven sinds 1 september 2012 recht op betaald educatief verlof.
 • De middenjury: de werknemer die zich inschrijft voor de examens van de middenjury (of via examencontract voor het behalen van een diploma in het hoger onderwijs) heeft recht op het equivalent van driemaal de wekelijkse arbeidsduur.
 • De sectorale opleidingen erkend door een beslissing van het bevoegde paritair comité. De organisatie kan worden toevertrouwd aan een opleidingsinstelling of aan een onderneming. Op de getuigschriften van de organisator moet het nummer van het paritair comité en de datum van de beslissing van het paritair comité vermeld worden.
 • De opleidingen erkend door de erkenningscommissie. Op de getuigschriften van de organisator moet het erkenningsnummer vermeld worden.
 • Het afleggen van een examen georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven competenties : de deelname aan een dergelijk examen geeft recht op 8 uren educatief verlof, op te nemen op de dag van het examen van certificering van verworven competenties.
 • De opleidingen tot mentor die in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering voor mentors. (Sinds 1/1/2013). Deze opleidingen mogen minder dan 32 lesuren omvatten.

Algemene opleidingen die recht geven

 • De opleidingen georganiseerd door een vakbondsorganisatie. Op de getuigschriften van de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.
 • De opleidingen georganiseerd door een jeugd- en volwassenenorganisatie en door vormingsinstellingen opgericht of erkend door een vakbondsorganisatie. Op de getuigschriften van de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.
 • De opleidingen erkend door de erkenningscommissie. Op de getuigschriften van de organisator moet het erkenningsnummer vermeld worden.
 •  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites