NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale voorzieningen

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.  

Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden, worden de artikelen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming die de sociale voorzieningen regelden, opgeheven. De nieuwe regels zijn vastgesteld door het koninklijk besluit van 10 oktober 2012, dat bovendien deze bepalingen overbrengt naar de Codex over het welzijn op het werk. In bijlage I van datzelfde koninklijk besluit zijn de minimumvoorschriften van toepassing op sociale voorzieningen vastgelegd.

De werkgever zal de volgende sociale voorzieningen ter beschikking stellen van de werknemers:

  • sanitaire voorzieningen (kleedkamers, douches en wastafels, toiletten)
  • een refter en een rustlokaal

De ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale voorzieningen worden bepaald door de werkgever, nadat hij het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk heeft gevraagd.

De toegangsuren en de toegangsmodaliteiten tot de sociale voorzieningen worden vastgelegd in het arbeidsreglement.

De lokalen waarin zich sociale voorzieningen bevinden zullen voldoende ruim bemeten zijn en alle waarborgen inzake veiligheid en hygiëne bieden. Ze zullen bovendien verlucht, verlicht, verwarmd en bemeubeld worden in functie van hun bestemming.

Tot slot zullen de lokalen en de sociale voorzieningen zelf tenminste éénmaal per dag worden schoongemaakt, zodat ze ten allen tijde blijven beantwoorden aan de hygiënische voorschriften. 

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites