NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bijzondere bepalingen betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Toelichting over het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen 

Het koninklijk besluit is bedoeld om in de Codex over het welzijn op het werk ingelast te worden en om de bestaande reglementering (artikelen 575 tot 634 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming) te vervangen. Deze artikelen waren inderdaad zeer oud en hielden geen rekening met de huidige stand van de techniek. De belangrijkste verschillen met de oude reglementering zijn:

 • duidelijk toepassingsgebied, zowel wat de opslagplaatsen zelf betreft (open en gesloten opslagplaatsen, uitgesloten toepassingen) als wat de aard van de vloeistoffen betreft (indeling in zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen);
   
 • in het besluit zelf worden eerder principes opgelegd, terwijl de bijlagen meer gedetailleerde verplichtingen, soms uitgedrukt in cijfers, bevatten;
 • opslag in veiligheidskasten is toegelaten;
   
 • realistische voorschriften voor de inhoud van de inkuiping bij de opslag in verplaatsbare recipiënten;
   
 • soepele verwijzing naar constructienormen van reservoirs (geen met naam opgelegde normen);
   
 • algemene voorschriften voor de periodieke keuring van reservoirs: er wordt geen welbepaalde keuringsmethode meer opgelegd, maar er wordt verwezen naar de constructienormen.

De voorschriften van het besluit zijn opgesteld in algemene termen, zodanig dat er geen tegenspraak is met de reglementering van de gewesten over de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

De overgangsmaatregelen zijn zodanig opgevat dat reservoirs of tanks die het voorwerp uitmaken van een reglementair afgeleverde exploitatievergunning of milieuvergunning in dienst mogen blijven. Indien voor een bestaand reservoir geen bewijs kan geleverd worden dat hij gebouwd is volgens een code van goede praktijk of volgens regels van goed vakmanschap, moet er periodiek (minimum eens om de vijf jaar) een dichtheidsproef uitgevoerd worden door een deskundige.

Specifieke toelichtingen over het KB van 13/3/1998

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites