NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Omgevingsfactoren en fysische agentia

De lokalen waarin arbeid wordt verricht dienen aan een aantal omgevingsfactoren te beantwoorden om het welzijn van de werknemers te bevorderen. Zo bestaan er voorschriften inzake de ventilatie (luchtverversing) in het werklokaal, evenals betreffende de temperatuur en de verlichting.

De werkgever is er bovendien toe gehouden zijn werknemers te beschermen tegen fysische agentia zoals lawaai, trillingen en ioniserende straling (bv. röntgen- en gammastralen). Zo dient hij ook de blootstelling aan kunstmatige vormen van optische straling te beperken (bv. ultraviolette straling, straling van lasers en infraroodlampen), evenals de blootstelling aan elektromagnetische golven (bv. van microgolfoven of radiofrequentie).

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens