NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Mobiele arbeidsmiddelen

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen is het tweede luik in de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 95/63/EG van 5 december 1995 tot wijziging van de richtlijn 89/655/EEG van 30 november 1989.

Dit koninklijk besluit is van toepassing op alle mobiele arbeidsmiddelen, al dan niet met een eigen aandrijving.
Het besluit zelf bevat geen nadere omschrijving van de "mobiele arbeidsmiddelen" maar ook geen beperkingen in het toepassingsgebied wat deze mobiliteit betreft. Men kan dus stellen dat het besluit van toepassing is op alle vormen van mobiliteit over de weg of het spoor, op wielen, rollen of rupsbanden.

Naast de specifieke voorschriften van dit besluit zijn ook de algemene bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 inzake het gebruik van arbeidsmiddelen van toepassing alsook in voorkomend geval de specifieke voorschriften van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 inzake het gebruik van arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten.

Zie hiervoor de informatie bij de volgende thema's:

Wat betreft het besturen van mobiele arbeidsmiddelen worden regelmatig vragen gesteld over de aard van de nodige attesten.
Men kan stellen dat de huidige reglementering geen concrete eisen stelt op dit punt maar wel de nadruk legt op de bevoegdheid van de personen aangesteld voor deze bediening met verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de werkgever terzake.

Zie hiervoor de toelichting over het attest voor het besturen van een gemotoriseerd transportwerktuig.

Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites