NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder beschermkledij, dienen bescherming te bieden tegen een specifiek risico voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer.

PBM mogen uitsluitend gebruikt worden wanneer de risico's niet kunnen uitgeschakeld worden aan de bron of niet voldoende beperkt kunnen worden met maatregelen, methodes of procédés op het gebied van de arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen.

Werkkledij behoort niet tot de PBM. Doel van de werkkledij is veeleer vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten.

Elke werknemer dient tijdens zijn normale activiteit werkkledij te dragen tenzij de risicoanalyse aantoont dat de aard van de activiteiten niet bevuilend is.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens