NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Eerste aanwervingen

Wat?

De doelgroepvermindering "eerste aanwervingen" vervangt het Plus-één-plus-twee-plus-drie-plan. 

De werkgever kan gedurende enkele kwartalen een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen genieten voor de aanwerving van een eerste, tweede en derde werknemer.

Welke werkgevers?

Alle werkgevers uit de privé-sector die werknemers via een arbeidsovereenkomst tewerkstellen kunnen een beroep doen op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor zover zij als "nieuwe werkgever" beschouwd worden.

Nieuwe werkgever =  een werkgever die voor de eerste maal personeel aanwerft of gedurende 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een werknemer geen, één of twee werknemers gelijktijdig tewerkstelt.

Welke werknemers?

Alle werknemers die met een arbeidsovereenkomst zijn verbonden komen in aanmerking. Verder moeten zij aan geen specifieke voorwaarden voldoen voor hun aanwerving.

Voorwaarden

Om de "eerste aanwerving" te genieten mag de werkgever vóór die indienstneming nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of ten minste 4 opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming niemand meer tewerkgesteld hebben.

Om de 'tweede aanwerving" te genieten mag de werkgever in de 4 opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming nooit meer dan 1 werknemer tegelijkertijd in dienst gehad hebben.

Om de "derde aanwerving" te genieten mag de werkgever in de 4 opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming nooit meer dan 2 werknemers gelijktijdig in dienst gehad hebben.

De eerste, tweede of derde werknemer mag geen werknemer vervangen die in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de indienstneming. (Voor meer info: www.rsz.fgov.be)

De doelgroepvermindering is enkel van toepassing als de volledige kwartaalprestatie van de werknemer minstens 27,5 % bedraagt van die van een voltijdse werknemer.

Voordelen

De doelgroepvermindering is op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen van het kwartaal dat de werkgever voor de eerste maal recht had op deze vermindering. De vermindering is niet gebonden aan één bepaalde werknemer. De werkgever kan met andere woorden kiezen in welk kwartaal en voor welke werknemer hij de vermindering toepast.

Eerste werknemer

 • 1000 € gedurende maximum 5 kwartalen en 400 € gedurende maximum  8  kwartalen;
 • Indien de werkgever aangesloten is bij een erkend sociaal secretariaat heeft hij recht op een tussenkomst in de kosten van 36,45 € voor de kwartalen dat hij de doelgroepvermindering voor de aanwerving van de eerste werknemer geniet.

Tweede werknemer

 •  400 € gedurende maximum 13 kwartalen;
 • de vermindering kan alleen toegepast worden als er in de loop van het kwartaal minstens 2 werknemers tewerkgesteld waren (gelijktijdig of opeenvolgend).

Derde werknemer

 • 400 € gedurende maximum 9 kwartalen;
 • de vermindering kan alleen toegepast worden als er in de loop van het kwartaal minstens 3 werknemers tewerkgesteld waren (gelijktijdig of opeenvolgend).

Procedure

Er is geen procedure voorzien voor de betrokken werkgever. De vermindering wordt berekend op basis van de driemaandelijkse aangifte.

Cumulatie

De doelgroepvermindering "eerste aanwervingen" kan niet gecumuleerd worden met een andere doelgroepvermindering maar wel met de structurele vermindering.

Juridisch kader

 • Programmawet van 24 december 2002 (BS 31 december 2002), gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (BS 6 juni 2003), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004 

Bevoegde instanties en nuttige adressen

 • Uw sociaal secretariaat
 • RSZ
  Victor Hortaplein 11
  1060 Brussel
  Tel. 02/509.31.11
  www.rsz.fgov.be  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites