NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Interdepartementaal begrotingsfonds

Voorstelling

Het interdepartementaal begrotingsfonds in de sector van de ziekenhuizen beoogt de tewerkstelling van langdurig werklozen en bestaansminimumtrekkers in de verzorgingssector als administratief personeel, arbeider of verzorgend personeel. De werkgever in kwestie ontvangt hiervoor een subsidie.

Regelgevende tekst

Koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector (Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982), gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 255 van 31 december 1983, de herstelwet van 31 juli 1984, de wet van 1 augustus 1985, het koninklijk besluit nr. 493 van 31 december 1986, de bijzondere wet van 6 juli 1989, de programmawet van 2 januari 2001 en het koninklijk besluit van 30 november 2001.

Bijkomende inlichtingen

  • FOD Werkgelegenheid, Arbeids en Sociaal Overleg
    Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
    Directie van de de reglementering van de werkgelegenheid en de werkloosheid
    Ernest Blerotstraat 1
    1070 Brussel

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens