NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overzicht van de regelgeving en nuttige adressen

Regelgeving

  • Wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, titel II, hoofdstuk VIII (B.S. 27 januari 2000)
  • Koninklijk besluit van 30 maart 2000 (A) tot uitvoering van de artikelen 32, §2, eerste lid, 33, §2, derde lid, 34, 39, §4, tweede lid, en §5, tweede lid, 42, §2, 46, eerste lid, 47, §4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december ter bevordering van werkgelegenheid (B.S. 31 maart 2000; err. 1 april 2000)
     
  • Koninklijk besluit van 30 maart 2000 (B) tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, §1, en §4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, §1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (B.S. 31 maart 2000; err. 4 mei 2000)
  • Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Duits taalgebied tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel (B.S. 27 november 2006)
  • Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel (B.S. 27 november 2006)
  • Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Vlaams Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel (B.S. 27 november 2006)
  • Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Frans taalgebied op het grondgebied van het Waals Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel (B.S. 27 november 2006)

Nuttige adressen

Betreffende het startbanenstelsel in het algemeen:

Afdeling van de werkgelegenheid
Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid
Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
 

Telefoon: 02 233 41 11
E-mail: IAB@werk.belgie.be 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens