NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Laboratoria voor de analyses van toxische stoffen op de werkplaats - Regelgeving

De volgende regelgevende bepalingen hebben betrekking op de laboratoria voor de analyses van toxische stoffen op de werkplaats:

  • Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, Titel II, Hoofdstuk III, Afdeling II, Onderafdeling I: artikel 148decies 1, § 6, 2elid
  • Koninklijk besluit van 31 maart 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsmede de criteria voor de uitrusting en werking van de laboratoria en diensten bedoeld in artikel 148decies, 1, § 6, tweede lid, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in artikel 64nonies, tweede lid, van het Algemeen Reglement betreffende de maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen
  • Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk: artikels 7 (1e lid, 15°), 20 (4e lid), 53 (1e lid, 3° en 3e lid), 55 (4e en 5e lid), 57, 58, 59 (3e, 5e en 6e lid), 60

Deze bepallingen vindt u terug in de onderstaande pdf bestanden:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites