NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement omvat ten minste de volgende punten:

 1. de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
 2. de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever vertegenwoordigen en de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen;
 3. de naam en voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
 4. de nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten vervangen;
 5. de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
 6. de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
 7. de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
 8. de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
 9. de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die door de werkgever moeten worden ter beschikking gehouden van het comité;
 10. de wijze van bewaring en de termijn van bewaring van het archief van het comité en de nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van het comité;
 11. de nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigingen bedoeld in de artikelen 10 tot 12 en de samenstelling van die afvaardigingen;
 12. de aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaardig rapporteringmiddel die in toepassing van artikel 20 ter beschikking worden gesteld van de leden van het comité;
 13. De nadere regels betreffende de contacten bedoeld in artikel 17;
 14. de nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en betreffende bijkomende vergaderingen;
 15. de wijze waarop, in voorkomend geval, deskundigen worden uitgenodigd;
 16. de wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen van het comité;
 17. de procedure tot wijziging van het reglement.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites