NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Procedures voor de bijbehorende voordelen

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Lastenverlaging voor de leerlingen (vermindering van SZ-bijdragen)

In de periode van onvolledige onderwerping

Tot 31 december van het jaar waarin de betrokken jongere 18 wordt, geeft een werknemersleerovereenkomst automatisch, zonder bijkomende voorwaarde, recht op de bijdragevermindering "zeer jonge werknemers".

Het volstaat de jongere aan te geven als "industriële" leerling (subcode 2 in zone 00055 "Type leerling" op de tewerkstellingslijn van de multifunctionele aangifte (DmfA)) en de vermindering met code 3430 te vragen.
Tegelijk wordt de jongere best ook als startbaner aangegeven (code 12 = "gewone" startbaner, code 15 = gehandicapte startbaner of 18 = startbaner van buitenlandse afkomst) in het vak "Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid", eveneens op de tewerkstellingslijn.

Zie ook de desbetreffende informatie op van de portaalsite van de Sociale Zekerheid: www.socialezekerheid.be > taalkeuze > klikken op WERKGEVERS & MANDATARISSEN > klikken op het vak “Werkgevers RSZ” > onder “Administratieve instructies RSZ”, klikken op “algemene Administratieve instructies RSZ” > onder “Het invullen van de DmfA”, klikken op “Richtlijnen om de aangifte in te vullen” > klikken op > “De werknemerslijn en de tewerkstellingslijnen” > klikken op “Tewerkstellingslijn” > klikken op “Maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid” en op “Type leerling” en > klikken op ”Aangifte van de verminderingen”. 

In de periode van volledige onderwerping

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de betrokken jongere 19 wordt, wordt de zogenaamde "structurele vermindering" van de werkgeversbijdragen toegekend, op voorwaarde dat de leerling tot de zogenaamde categorie 1 van werknemers behoort voor de toepassing van die vermindering.  Deze vermindering bestaat uit een vast forfaitair bedrag dat aangevuld wordt met een “lagelonencomponent” indien het loon van de betrokken werknemer lager is dan een bepaald bedrag (6.030 euro/kwartaal).
Leerlingen uit de non-profitsector (categorie 2) geven geen recht op het forfaitair gedeelte van de structurele vermindering, maar enkel op de “lagelonencomponent”; dit is heel concreet het geval voor de "industriële" leerlingen in de sector van de gezondheidsinrichtingen en diensten (PLC 330.00).

Om daar bovenop nog recht te geven op de bijdragevermindering voor "erg laag geschoolde, laaggeschoolde of middengeschoolde startbaners", moet de jongere "erg laag geschoold", "laaggeschoold" of middengeschoold zijn en moet de leerovereenkomst de hoedanigheid van startbaanovereenkomst hebben.
Praktisch: vanaf die datum moet de tewerkstelling van de jongere gedekt zijn door een “werkkaart Start” die aangeeft dat hij het recht op genoemde doelgroepvermindering opent.

De jongere moet aan de RSZ aangegeven worden

  • als "industriële" leerling (subcode 2 in zone 00055 "Type leerling" op de tewerkstellingslijn van de DmfA)
  • en als startbaner (code 12, 15 of 18  (zie boven) in het vak "Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid", eveneens op de tewerkstellingslijn).

Aan te duiden bijdrageverminderingen:

  • de structurele vermindering met code 3000,
  • de bijdragevermindering voor "erg laag geschoolde startbaners" met code 3411, voor "laaggeschoolde startbaners" met code 3410 of voor "middengeschoolde startbaners" met code 3412.

Zie ook de desbetreffende informatie op van de portaalsite van de Sociale Zekerheid: www.socialezekerheid.be > taalkeuze > klikken op WERKGEVERS & MANDATARISSEN > klikken op het vak “Werkgevers RSZ” > onder “Administratieve instructies RSZ”, klikken op “algemene Administratieve instructies RSZ” > onder “Het invullen van de DmfA”, klikken op “Richtlijnen om de aangifte in te vullen”
> klikken op “De werknemerslijn en de tewerkstellingslijnen” > klikken op “Tewerkstellingslijn” > klikken op “Maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid” en op “Type leerling”
en
> klikken op “Aangifte van de verminderingen”. 

Startbonus en stagebonus

Informatie over de nodige formaliteiten en procedures vindt u op de pagina betreffende de start- en stagebonus.

Premies van de bevoegde Gemeenschap/het bevoegd Gewest en van de sector

Informatie over de nodige formaliteiten en procedures kan verkregen worden bij de bevoegde diensten en de betrokken sectorinstanties.

Startbaankaart

Deze kaart werd afgeschaft vanaf 1 april 2010.  Sindsdien is elke leerovereenkomst met een -26-jarige automatisch een startbaanovereenkomst (type 3).  Een inschrijving als werkzoekende is voor niemand meer nodig.

Om jongeren met een leerovereenkomst/startbaanovereenkomst type 3 dubbel in rekening te kunnen brengen voor het naleven van de “startbaanverplichting” en om ze uit de berekeningsbasis van deze verplichting (het personeelsbestand van de onderneming) te houden, moeten ze in de kwartaalaangifte aan de RSZ (DmfA) aangemerkt worden als SBO (code 12, 15 of 18 in het vak "Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid" op de tewerkstellingslijn;  zie boven).  Een kaart is voor dit alles niet meer nodig.

Voor het verkrijgen van de doelgroepvermindering “jonge werknemers” is de aangifte als SBO ook verplicht en moet de jongere vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 19 wordt, een “werkkaart Start” hebben die attesteert dat hij recht geeft op dat RSZ-voordeel doordat hij “erg laag geschoold”, “laaggeschoold” of "middengeschoold" is (zie boven).

Lastenverlaging voor de opleiders van leerlingen (de bijdragevermindering voor mentors)

Informatie over de nodige formaliteiten en procedures vindt u op de pagina betreffende de doelgroepvermindering voor mentors 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites