NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nuttige adressen

Nuttige adressen

 

Betreffende het werknemersleerlingstelsel

 • Syntra Vlaanderen
  Kanselarijstraat 19
  1000 Brussel
  tel.: 02/227 49 74
  ilw@syntravlaanderen.be

Betreffende de financiële tussenkomst vanuit het Gewest of de Gemeenschap

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  Actiris
  Anspachlaan 65 - 1000 BRUSSEL
  tel.: 02 505 16 82 - fax: 02 511 30 52
  e-mail: info@actiris.be 
  www.aandeslag.be > klikken op "Naar de maatregelen …" (links of rechts, maakt niet uit) > in het vak “Op trefwoord zoeken” het woord "beroepsoverstappremie" intikken > op de toets Enter drukken > klikken op “Beroepsoverstappremie - opleidingstraject voor het alternerend leren en werken"
   
 • Waals Gewest:
  Waalse overheidsdienst (Service public de Wallonie – SPW)
  Algemene Directie Economie en Werkgelegenheid
  Afdeling Werkgelegenheid en Beroepsopleiding
  Place de la Wallonie 1 Bâtiment II - 5100 NAMUR
  tel.: 081 33 31 11 - fax: 081 33 43 22
  e-mail:  emploi@mrw.wallonie.be 
  http://emploi.wallonie.be 

Betreffende de financiële tussenkomst vanuit bepaalde sectoren

Betreffende de "werkaart Start" (praktische aspecten + aanvraag)

het plaatselijk werkloosheidsbureau (WB) van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): de lijst van adressen en telefoonnummers van deze WB's staat op de website van de RVA:  http://www.rva.fgov.be (op de Nederlandse onthaalpagina doorklikken op 'RVA-kantoren' (onder 'De RVA' linksboven op het scherm)).

Betreffende de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein  11 - 1060  BRUSSEL
Tel.: 02 509 31 11 - Fax: 02 509 30 19
www.socialezekerheid.be > taalkeuze > klikken op WERKGEVERS & MANDATARISSEN > klikken op het vak “Werkgevers RSZ” > onder “Administratieve instructies RSZ”, klikken op “algemene Administratieve instructies RSZ” > onder “De bijdrageverminderingen” klikken op “De structurele vermindering en de doelgroepverminderingen”
> klikken op “De structurele vermindering” en/of
> klikken op “Jonge werknemers” 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites