NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nachtarbeid

Voorstelling

Sedert 1990 bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de NAR (CAO nr. 46) die de mogelijkheid voorziet dat oudere werknemers, die gedurende lange tijd nachtprestaties hebben geleverd, vragen om over te schakelen naar een minder belastend arbeidsregime.

Er worden twee leeftijdsgrenzen gehanteerd

  • werknemers die 50 jaar oud zijn en ouder: zij die minimum 20 jaar beroepsactiviteit met nachtarbeid aantonen mogen naar dagarbeid overstappen op voorwaarde dat ze ernstige door de arbeidsgeneesheer erkende medische redenen opgeven;
  • werknemers die 55 jaar oud zijn en ouder: als zij minimaal 20 jaar beroepsactiviteit met nachtarbeid aantonen mogen zij op eenvoudige aanvraag om een overstap naar dagprestaties verzoeken.

Hoe aanvragen

De werknemer dient een schriftelijk verzoek in bij zijn werkgever. De werkgever beschikt over een termijn van 6 maanden om werk in een andere arbeidsregeling aan te bieden. Indien dergelijk werk niet beschikbaar is, kan de werknemer in dienst blijven of zijn arbeidsovereenkomst beëindigen. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, geniet de werknemer gedurende een periode van 5 jaar ten laste van zijn werkgever een vergoeding ter aanvulling van de werkloosheidsuitkeringen ten bedrage van 134,68 € per maand. (op 01.02.2012) 

Regelgevende teksten

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties gewijzigd door CAO 46bis tot 46quindecies.

Documentatie

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directie van het Toezicht op de sociale wetten bevoegd voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens