NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Noodverlichting en fotoluminescentie - Regelgeving

De volgende regelgeving is toepasselijk op dit onderwerp:

  • Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk: artikel 6
  • Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): artikels 52.5.11, 52.11 en 63bis
  • Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

In de onderstaande files vindt u de betreffende gecoördineerde tekst:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens