NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

blocintro reg collectief ontslag

 

  • CAO nr. 10 van 8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag;
  • Richtlijn 75/129/EEG van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake collectief ontslag, gewijzigd bij de richtlijn 92/56/EEG van 24 juni 1992 en vervangen door de richtlijn 98/59/EEG van 20 juli 1998;
  • CAO nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichtingen en raadplegingen van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag;
  • K.B. van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag;
  • Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (Hoofdstuk VII, Collectief ontslag);
  • K.B. van 30 maart 1998 tot uitvoering van de artikelen 63 en 66, §2 van hoofdstuk VII, Collectief ontslag, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens