NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep oudere werknemers

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

 

Voorstelling

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers moet de tewerkstelling van werknemers van minstens 57 jaar oud bevorderen. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

De doelgroepenverminderingen gelden voor bepaalde werkgevers- en werknemerscategorieën. Samen met de structurele vermindering van de sociale bijdragen vormen ze de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Een doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering, maar onderlinge combinatie van meerdere doelgroepverminderingen is niet mogelijk.
De werkgever kan slechts één doelgroepvermindering aanvragen voor elke werknemer die hij tewerkstelt.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

Het gaat om werkgevers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan alle takken van de sociale zekerheid.
De werknemers moeten:

  • toebehoren aan categorie 1 voor de toekenning van de structurele vermindering,
  • en minstens 57 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal waarvoor de vermindering werd aangevraagd.

Verminderingsbedragen

De vermindering bedraagt 400 euro per kwartaal, vanaf het kwartaal waarin de werknemer 57 jaar wordt. Ze wordt toegekend zolang de werknemer in dienst blijft.

Procedure

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers naar deze instelling dienen te verzenden. Er is dus geen afzonderlijke of aparte procedure voorzien voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op die verminderingen.

De werkgever die zijn verplichtingen inzake sociale bijdragen niet volledig nakomt of die beroep doet op zwartwerk, kan het recht op de verminderingen verliezen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij oudere werknemers onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen 

  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites