NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

Voorstelling 

Het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) werd goedgekeurd door de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947. Het vormde op dat ogenblik de gecoördineerde tekst van al de reglementaire en algemene bepalingen betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, die over een groot aantal besluiten verspreid waren.

Onder invloed van allerhande factoren werd het ARAB herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd. Dit gebeurde onder meer door de technologische evolutie en door de totstandkoming van de Europese eenheidsmarkt. Ook de staatshervorming, waardoor een splitsing werd tot stand gebracht tussen het intern en extern milieu, heeft een duidelijke invloed gehad op de aanpassingen aan het ARAB.

Door al deze veranderingen, waarbij enerzijds artikelen werden toegevoegd en anderzijds belangrijke delen werden geschrapt, is er een onoverzichtelijke structuur ontstaan, zodat een volledige herziening van dit reglement noodzakelijk is geworden.

Het ARAB wordt op termijn vervangen door de codex over het welzijn op het werk waarvan de structuur werd vastgelegd in de omzendbrief van 28 september 1993 (BS van 5 oktober 1993). Het ARAB wordt langzaam maar zeker uitgehold, zodat uiteindelijk enkel bepalingen zullen overblijven die als overgangsmaatregel moeten blijven bestaan of waaraan omwille van de wetten op de staatshervorming niet mag geraakt worden door de federale overheid.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming in de module regelgeving.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites