NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemeen reglement op de elektrische installaties

Voorstelling

Aangezien de bepalingen uit het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming die betrekking hadden op elektrische apparaten en installaties verouderd bleken, werd het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties opgesteld. Dit gebeurde onder bevoegdheid van de FOD Economie voor de huishoudelijke elektrische installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie, en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de andere elektrische installaties.

Het AREI werd bindend verklaard door twee koninklijke besluiten:

  • koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het AREI bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie (BS van 29 april 1981);
  • koninklijk besluit van 2 september 1981 waarbij het AREI bindend wordt verklaard op de elektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van het ARAB (BS van 30 september 1981).

Bijkomende inlichtingen

  • In de eerste plaats bij de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming.
  • In de tweede plaats bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever.
  • Voor aanvullende toelichting over de regelgeving en de interpretatie ervan: bij de FOD Economie.
  • Bijkomende informatie omtrent de verplichte keuringen kan eveneens ingewonnen worden bij de organismen die erkend zijn om de keuringen uit te voeren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites