NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemeen reglement op de elektrische installaties

Voorstelling

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981. Het is van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Het geeft een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit en bevat bovendien voorschriften met betrekking tot de keuze en de aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten.

Bijkomende inlichtingen

  • In de eerste plaats bij de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming.
  • In de tweede plaats bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever.
  • Voor aanvullende toelichting over de regelgeving en de interpretatie ervan: bij de FOD Economie.
  • Bijkomende informatie omtrent de verplichte keuringen kan eveneens ingewonnen worden bij de organismen die erkend zijn om de keuringen uit te voeren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens