NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Codex over het welzijn op het werk

Voorstelling

De codex over het welzijn op het werk vervangt het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. Deze codex is echter veel meer dan een verderzetting van het ARAB, aangezien er een nieuwe notie wordt ingevoerd: welzijn op het werk. Dit is een nieuwe, bredere benadering dan de traditionele noties over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers.
De codex over het welzijn op het werk legt ook het accent op een nieuwe benadering, bepaald in de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
De werkgevers moeten een welzijnsbeleid voeren dat steunt op een preventieve en globale analyse van de risico’s op het werk. De werkgever dient hiervoor samen te werken met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
De structuur van de codex werd vastgelegd in 1993. De codex werd geleidelijk aangevuld en bundelt alle uitvoeringsbesluiten van de wet over het welzijn op het werk in verschillende titels. Zo bevat de codex alle maatregelen die te maken hebben met het gezondheidstoezicht op de werknemers, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de vereisten verbonden aan de werkplaats, met name de coördinatie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen, de omgevingsfactoren en fysische agentia alsook de chemischekankerverwekkende, mutagene en biologische agentia. De verschillende voorzieningen in verband met al dan niet individuele arbeidsmiddelen vormen het onderwerp van verschillende hoofdstukken van de codex. Tenslotte verzamelt de codex in een titel enkele bijzondere categorieën van werknemers: zwangere werkneemsters, jongeren op het werk, stagiaires, interimarbeiders, nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende teksten over de Codex over het welzijn op het werk onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens