NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stelsel van de dienstencheques

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 Opgelet: het individueel en collectief arbeidsrecht blijven een federale bevoegdheid (arbeidsovereenkomst, arbeidstijd, arbeidsvoorwaarden, ...).

 

Voorstelling

De dienstencheque streeft naar de bevordering van buurtdiensten en -banen. Het creëren van arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk zijn de doelstellingen. De dienstencheque maakt het voor particulieren mogelijk een erkende onderneming te betalen voor hulp van huishoudelijke aard.

De gebruikers

De gebruikers zijn particulieren die hun woonplaats in België hebben. Deze kunnen dienstencheques kopen bij de uitgiftemaatschappij Sodexo om van bepaalde diensten te genieten. Dienstencheques kunnen alleen gebruikt worden voor hulp van huishoudelijke aard. Hieronder wordt begrepen:

 • Activiteiten bij de gebruiker thuis: schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken en het bereiden van maaltijden;
 • Activiteiten buiten het huis van de gebruiker: boodschappen doen, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit en strijken met inbegrip van verstelwerk van het te strijken linnen.

Het gebruik van dienstcheques voor prestaties ten huize van de gebruiker is niet toegelaten voor personen die in een home verblijven.

Wanneer de gebruiker een erkende onderneming heeft gekozen, stuurt deze een werknemer naar de woonplaats van de gebruiker om de gevraagde dienst uit te voeren. Per gewerkt uur, geeft de gebruiker een gedateerde en getekende dienstencheque aan de werknemer.

De dienstencheque kost 8,50 € en is 8 maanden geldig. Er is een fiscaal voordeel van 30% van toepassing op het systeem van de dienstencheques.

Het aantal dienstencheques dat een gezin kan kopen is beperkt tot 1000 per jaar. Deze beperking is niet van toepassing op personen met een handicap, ouders van een gehandicapte minderjarige en eenoudergezinnen. Deze personen kunnen tot 2000 dienstencheque per jaar aankopen.

De erkende ondernemingen

De diensten worden uitgevoerd door werknemers aangeworven in bedrijven die specifiek erkend werden in het kader van het dienstenchequesysteem. De erkenning gebeurt door de Federale Overheid. De aanvraag tot erkenning moet gericht worden tot de Erkenningscommissie Dienstencheques.

De ondernemingen die kunnen toetreden tot het dienstenchequesysteem zijn zowel schoonmaak- en interimbedrijven als VZW's, ziekenfondsen, PWA's, OCMW's, ondernemingen met een sociaal doel en zelfstandige werkgevers die arbeiders aanwerven.

De onderneming krijgt 21,41 € per dienstencheque. Hiervoor zijn de cheques geldig tot 9 maanden na uitgifte.

Een erkende onderneming die een opleiding organiseert voor zijn dienstencheque-werknemers kan, onder bepaalde voorwaarden, de gedeeltelijke terugbetaling vragen van de opleidingskosten bij het Opleidingsfonds dienstencheques.

De werknemers

Voor de uitvoering van de door gebruikers gevraagde prestaties neemt de erkende onderneming werknemers in dienst.
In principe komt iedereen in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques. Ingeschreven zijn als werkzoekende is niet noodzakelijk.

Meer informatie op deze site

Bij dienstencheques onder het thema Werkgelegenheid vindt u meer informatie.
Onder het thema Werkgelegenheid vindt u eveneens meer informatie over het Opleidingsfonds dienstencheques. U vindt er ook de nodige formulieren.

Publicaties

De brochures "Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen" en "Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2011" kunnen besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

 • Voor de gebruikers:
  Sodexho
  Tel.: 02 547 54 95
  Website: www.dienstencheques-rva.be 
 • Voor de ondernemingen (erkenning):
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  Tel.: 02 515 40 20
  website: www.rva.fgov.be 
  Sodexho
  Tel.: 02 547 54 93
  website: www.dienstencheques-rva.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites