NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overdracht van ondernemingen

Voorstelling

Wanneer een werkgever een overeenkomst sluit met een andere werkgever om zijn onderneming (of een gedeelte ervan) over te dragen, behouden de werknemers hun rechten.

Eveneens worden een aantal rechten gewaarborgd met betrekking tot de werknemers die overgenomen worden in geval van overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand.

Meer informatie op deze site

Bij overgang van onderneming krachtens overeenkomst onder het thema Herstructurering vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens